Τα οφέλη από τις πρόσφατες αλλαγές στον εξωδικαστικό. Σημαντικά είναι τα οφέλη όσων έχουν καταθέσει ήδη αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών -ή πρόκειται να το κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα-, από τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν παραμονές του 2019. Πολλοί μπορεί να στέκονται στην παράταση για ένα έτος ακόμα ωστόσο ουσιαστικές είναι και οι υπόλοιπες βελτιώσεις.

  • Η σημαντικότερη έχει να κάνει με τον εξαπλασιασμό του ορίου των οφειλών για τις οποίες μπορεί να προχωρήσει αυτοματοποιημένη-απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης, με τυποποιημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας και ανάλογη πρόταση ρύθμισης. Από τις 50.000 ευρώ που είναι σήμερα αναμένεται να φθάσει στις 300.000 ευρώ, κάτι που θα δημιουργήσει μια fast-track διαδικασία για τους περισσότερους οφειλέτες.
  • Εξίσου σημαντική είναι και η αναστολή της ποινικής δίωξης του οφειλέτη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον βέβαια έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ομαλό κλίμα κατά τις διαπραγματεύσεις αλλά και να υπάρχει κοινή γραμμή αναφορικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων.
  • Επίσης, παρέχεται πλέον η δυνατότητα διμερών ρυθμίσεων με Εφορία και Ταμεία. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τόσο τους οφειλέτες που έχουν  χρέη προς το δημόσιο τομεά, τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 15% επί του συνόλου των οφειλών τους όσο και τους οφειλέτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα αλλά η διαδικασία διαπραγμάτευσης απέβη άκαρπη.
  • Εξίσου σημαντικό μέτρο είναι η απαγόρευση της επιβολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από πιστωτές ενώ είναι ακόμα σε εκκρεμότητα η εξέταση της αίτησης, εξαιτίας της λήψης αλλεπάλληλων παρατάσεων επί των προθεσμιών που όριζε ο νόμος. Το χρονικό διάστημα των 3 μηνών από την έκδοση βεβαίωσης πληρότητας του συντονιστή είναι μικρό ενώ σε  πολλές περιπτώσεις δεν αρκούσαν ούτε οι παραπάνω 4 μήνες που κέρδιζαν οι οφειλέτες με την προσφυγή τους στα δικαστήρια.
  • Όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν μεγάλη κουβέντα αναφορικά με το ρόλο των τραπεζών και τη συμμετοχή τους ή μη στη διαδικασία. Πλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές να εξαιρέσουν τις μη επιχειρηματικές οφειλές (π.χ. στεγαστικό δάνειο) εφόσον κρίνουν ότι η ρύθμιση τους δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη.
  • Σημαντική ρύθμιση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον αφού σε καμία σύμβαση αναδιάρθρωσης μέσω του εξωδικαστικού δεν έχει αποπληρωθεί το σύνολο των οφειλών προς την Εφορία και τα Ταμεία, είναι
  • η απαλλαγή του οφειλέτη από τυχόν ανατροπές της σύμβασης αναδιάρθρωσης από ιδιώτες πιστωτές και συνακόλουθα τον κίνδυνο αναβίωσης των οφειλών του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όταν έχει ικανοποιήσει πλήρως τους πιστωτές αυτούς.
  • Τέλος, υπήρξε αναπροσαρμογή προς τα κάτω των ορίων προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ως «μικρός πιστωτής». Πλέον, αυτά μειώνονται προς όφελος του οφειλέτη καθώς θα μπορεί να εντάξει στη ρύθμιση και απαιτήσεις άνω των 500.000 ευρώ, ενώ δεν θίγονται τυχόν απαιτήσεις των εργαζομένων και των μικροπρομηθευτών από την αναδιάρθρωση.

Σε κάθε περίπτωση και εν αναμονή των σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών, γίνεται εύκολα αντιληπτό πώς οι σχετικές τροποποιήσεις θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών.