Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι προβλέπει για ασφαλιστικές εταιρείες με τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και θεσμών με αφορμή το κλείσιμο της αξιολόγησης να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και φαίνεται να υπάρχουν διαφωνίες σε πολλά θέματα.

Ωστόσο, στο νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών διαφαίνεται να υπάρχει απόλυτη σύμπνοια.

Εξάλλου, μιλάμε για μια κίνηση που αφορά όλους:

– επιχειρήσεις, καθώς θα μπορούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των οφειλών τους μέσω μιας βιώσιμης λύσης
– τράπεζες, που βλέπουν τον όγκο των «κόκκινων δανείων» να αυξάνεται κατά 1 δις ευρώ το μήνα μέσα στο 2017 λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που υπάρχει
– κυβέρνηση, αφού αναζητά τρόπους προκειμένου να αναπνεύσει η αγορά και
– τρόικα, αφού το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι από τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της β΄αξιολόγησης

Το νομοσχέδιο προβλέπει πώς δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο θα έχουν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και νομικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό αφήνει εκτός ρύθμισης περίπου 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γιατρούς, ασφαλιστικούς συμβούλους, δικηγόρους, λογιστές κλπ καθώς ο νομοθέτης θεωρεί πως καλύπτονται από τις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Επίσης, προβλέπεται ρητώς ότι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μεταξύ άλλων) οι ακόλουθοι:

– ασφαλιστικές εταιρείες
– τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
– πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)
– οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)
– νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα
– επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι /διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης προκειμένου να μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι:

– να είναι βιώσιμη (θετικό καθαρό αποτέλεσμα σε μια τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης),
– να έχει οφειλές προς τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών κατά τις 31/12/2016 ή οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1/7/ 2016,
– τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς όλους τους πιστωτές, δηλαδή τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και
– το 85% των συνολικών οφειλών της να μην ανήκει σε έναν πιστωτή.

Τη διαδικασία για όσες επιχειρήσεις το ύψος των οφειλών είναι άνω των 50.000 ευρώ, θα αναλαμβάνει συντονιστής από το ειδικό μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα δημιουργηθεί και στο οποίο θα έχουν δικαίωμα εγγραφής οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.