Η 2η ευκαιρία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που προωθούνται με την ψήφιση –ενός ακόμα- πολυνομοσχεδίου στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Τα μέχρι τώρα πενιχρά αποτελέσματα είχαν δημιουργήσει απαισιοδοξία και προβληματισμό αφού σε δέκα μήνες λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας μόνο 48 επιχειρήσεις είχαν καταφέρει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Με τις προωθούμενες αλλαγές αναμένεται να δοθεί μια δεύτερη – και τελευταία ευκαιρία- τόσο στον ίδιο το νόμο όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Όλες οι ρυθμίσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, ωστόσο, θα περιμέναμε πιο τολμηρές διορθωτικές κινήσεις στο επίπεδο της προστασίας από τα καταδιωκτικά μέτρα και της άρσης των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ας δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές:

  • Η σημαντικότερη αφορά ασφαλώς την ένταξη και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, τόσο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και προς τις τράπεζες και τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.
  • Η δεύτερη σημαντικότερη αφορά στη δυνατότητα των ομόρρυθμων εταίρων των επιχειρήσεων να καταθέτουν και αυτοί αίτηση προκειμένου να προσπαθούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Η βιωσιμότητά τους θα εξαρτάται από την εταιρεία ενώ θα λαμβάνουν χώρα περισσότερες της μιας ψηφοφορίες μεταξύ των πιστωτών για επίτευξη συμφωνίας, χωρίς το αποτέλεσμα της μιας να επηρεάζει τις άλλες.
  • Η προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα επεκτείνεται στις 90 μέρες από 70 που είναι σήμερα, κάτι που θα επηρεάσει άμεσα και τις αιτήσεις εκείνες που θα οδηγηθούν σε διμερή διαπραγμάτευση. Στον τομέα αυτό θα περιμέναμε ο νομοθέτης να είναι πιο γενναιόδωρος, ειδικότερα αν αναλογιστούμε και τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση των αιτήσεων.
  • Σε θετική κατεύθυνση κινούνται και οι τροποποιήσεις εκείνες που οδηγούν στην υπό όρους άρση των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων με αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Πλήρης άρση θα υπάρχει μόνο αν η κατάσχεση επιβλήθηκε για οφειλές ενταγμένες στη σύμβαση και μόνο αν εξοφλήθηκε τουλάχιστον το 75% του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο.
  • Ουσιαστικό βήμα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί η δυνατότητα υποβολής αρκετών δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της διαδικασίας και όχι με την υποβολή της αίτησης ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι πολλά έγγραφα όπως Ε1, Ε3, Ε9 θα αντλούνται αυτομάτως από την καρτέλα της επιχείρησης στο taxis.
  • Ένα ουσιαστικό θέμα που αναμένεται (;) να επιλυθεί έχει να κάνει και με τις αμοιβές των συντονιστών. Πολλά είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα αφενός καθώς οι θεσπισμένες αμοιβές ήταν μικρές αφετέρου γιατί είχαν παρατηρηθεί τα φαινόμενα ζήτησης υπέρογκων αμοιβών από ελάχιστους συντονιστές. Πλέον, θα υπάρχει κλιμάκωση του ύψους της αμοιβής του συντονιστή ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της επιχείρησης (π.χ. μικρή, μεσαία, μεγάλη κλπ) αλλά και την πρόοδο της διαδικασίας.
  • Με τις προωθούμενες αλλαγές παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους είχαν καταθέσει αίτηση το προηγούμενο διάστημα και είχε αποβεί άκαρπη αφού πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής αιτήσεων με σφάλματα ή παραλείψεις και η δυνατότητα νέας υποβολής.
  • Σημαντικές αλλαγές παρέχονται και στους ελεύθερους επαγγελματίες και συγκεκριμένα στις κατηγορίες εκείνες που εμπίμπτουν στο άρθρο 15 παρ. 21 (γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, αγρότες) αφού θα μπορούν να εντάξουν τις οφειλές που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 ενώ θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης και τραπεζικών οφειλών. Ωστόσο, θα περιμέναμε να υπάρξει πρόβλεψη ούτως ώστε να τυγχάνουν και αυτοί των ευεργετικών διατάξεων του νόμου για αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, ειδικότερα από τη στιγμή που τα μέχρι τώρα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δείχνουν πώς από τις 1.186 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, μόνο μια ολοκληρώθηκε επιτυχώς με το ΚΕΑΟ.

Συμπερασματικά, οι επερχόμενες αλλαγές αναμένεται να δώσουν μια σημαντική ώθηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Μένει να φανεί αν οι δυσλειτουργίες του παρελθόντος θα ξεπεραστούν ούτως ώστε να δοθεί πράγματι λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.