Η ακτινογραφία του νέου «νόμου Κατσέλη»: Τα «πώς» και τα «γιατί» του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας αναλύει αποκλειστικά για το matrix24.gr ο ειδικευμένος δικηγόρος-διαμεσολαβητής, Δημήτρης Μπούκας, καθώς από τα παρακάτω στοιχεία προκύπτει ότι με την νέα νομοθετική πρωτοβουλία κάποιοι θα προστατευθούν, αλλά κάποιοι άλλοι θα μείνουν εκτός, συνεπεία των «γκρίζων ζωνών» της ρύθμισης.

Σε πρώτη φάση, οι βασικές προϋποθέσεις για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι γνωστές.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής:

1.   Το υπόλοιπο της οφειλής του δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 130.000 ευρώ ανά πιστωτή και εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικά δάνεια τις 100.000 ευρώ
·         υπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και τυχόν έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
·         αν η οφειλή σε άλλο νόμισμα (πχ ελβετικό φράγκο) τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

2.           Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν θα ξεπερνά κατ’ ανώτατο όριο τις 250. 000 ευρώ  και εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικά δάνεια τις 175.000 ευρώ

3.           Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ενυπόθηκο δάνειο

4.           Περιουσιακά κριτήρια: η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, της συζύγου και των τέκνων, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

5.           Εισοδηματικά κριτήρια: οι καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

6.           Για την πλήρωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας θα εξετάζονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προσαυξημένες κατά 70%.

Άγαμος: 12.500 εισόδημα
Ζευγάρι: 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατη κάλυψη τις 36.000 ευρώ

Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, έχουν να προσδοκούν τα κάτωθι:

· «Κούρεμα» οφειλής
·         Θα γίνεται αν ο λόγος υπόλοιπο οφειλής/ αξία ακινήτου είναι μεγαλύτερος από 1,2
·         επιτόκιο: euribor + 2%

· Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής
·         μπορεί να φθάσει έως και τα 25 χρόνια
·         μέχρι τα 80 έτη η ηλικία του οφειλέτη

· Επιδότηση ενοικίου
·         μόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
·         αναμένονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων

Τα κρίσιμα ζητήματα του νέου πλαισίου

Σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ζητήματα και τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου, ο ειδικός διαμεσολαβητής-δικηγόρος Δημήτρης Μπούκας ξεχωρίζει τα εξής:

1.   Ηλεκτρονική διαδικασία μέσω πλατφόρμας κατά τα πρότυπα του εξωδικαστικού- έτοιμη στις 30 Απριλίου
2.   Για τις εκκρεμείς υποθέσεις: προχωρούν με την παλαιά διαδικασία εκτός αν θέλουν να ενταχθούν στη νέα
3.   Αξία της κατοικίας: για την επιλεξιμότητα η αντικειμενική, για την αποπληρωμή η εμπορική όπως αποτυπώνεται από τις τράπεζες. Δικαίωμα στον οφειλέτη να αποδείξει ότι είναι διαφορετική
4.   Δεν θα μπορούν να καταθέσουν όσοι έχουν απορριφθεί δικαστικά λόγω δόλου
5.   Έμποροι και επιτηδευματίες που έχουν απορριφθεί στο δικαστήριο θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά
6.   Μη επιλέξιμοι από την πλατφόρμα προσφυγή στο δικαστήριο με συντομότατες προθεσμίες χωρίς προστασία της κατοικίας
7.   Μη καταβολή 9 δόσεων για το δημόσιο και 3 δόσεων για τον οφειλέτη τέλος της προστασίας

Ποιοι μένουν εκτός και οι «γκρίζες ζώνες»

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας προβλέπει ορισμένες «γκρίζες ζώνες»  που εκ των πραγμάτων οδηγούν εκτός ρύθμισης αρκετούς δανειολήπτες-οφειλέτες. Eκτός ρύθμισης μένουν οι εξής:

1.   όσοι δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31-12-2018
2.   όσοι θα βρίσκονται σήμερα σε αδυναμία πληρωμής αλλά μέχρι τέλος του χρόνου πλήρωναν κανονικά
3.   όσοι πλήρωναν το στεγαστικό τους αλλά άφησαν ληξιπρόθεσμες τις υπόλοιπες οφειλές
4.   όσων οι οφειλές είναι παραπάνω από 130.000 ευρώ
5.   όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία άνω των 80.000 ευρώ
6.   όσοι έχουν καταθέσεις άνω των 15.000 ευρώ
7.   όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια διαβίωσης
8.   όσοι δεν διαμένουν στην κατοικία
9.   όσων η αίτηση έχει απορριφθεί λόγω δολιότητας από το δικαστήριο