Ουσιαστικές τροποποιήσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση του ν. 3869/2020 («Νόμου Κατσέλη») και η υπόθεσή τους δεν έχει συζητηθεί ακόμα, επιφέρει ο νόμος 4745/2020 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα με στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης αυτών των εκκρεμών υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι όλες οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση εκκρεμεί στο Ειρηνοδικείο και η ημερομηνία συζήτησης είναι μετά την 15η Ιουνίου του 2021, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν εκ νέου με επιμέλεια του αιτούντος-οφειλέτη.

Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το σημαντικό είναι ότι αν δεν λάβει χώρα η επανακατάθεση, τότε η αίτηση λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα, ενώ η προσωρινή διαταγή παύει αυτοδίκαια να ισχύει.

Μάλιστα, οι προθεσμίες επαναπροσδιορισμού είναι αρκετά ασφυκτικές, με ημερομηνία έναρξης για όλες τις αιτήσεις την 1η Δεκεμβρίου 2020:

  1. Για δικόγραφα που έχουν κατατεθεί από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3869/2010 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, τότε η σχετική προθεσμία είναι έως 15.1.2020.
  2. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2015 έως και 30.6.2015, η προθεσμία είναι έως 31.1.2021.
  3. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2015 έως και 31.12.2015, η προθεσμία είναι έως 15.2.2021.
  4. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2016 έως και 30.6.2016, η προθεσμία είναι έως 28.2.2021.
  5. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2016 έως και 31.12.2016, η προθεσμία είναι έως 15.3.2021.
  6. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2017 έως και 30.6.2017, η προθεσμία είναι έως 31.3.2021.
  7. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2017 έως και 31.12.2017, η προθεσμία είναι έως 15.4.2021.
  8. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2018 έως και 30.6.2018, η προθεσμία είναι έως 30.4.2021.
  9. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.7.2018 έως και 31.12.2018, η προθεσμία είναι έως 15.5.2021.
  10. Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από την 1.1.2019 και μετά, η προθεσμία είναι έως 31.5.2021.

Με βάση τις παραπάνω προθεσμίες, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να μην απωλέσουν ουσιαστικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρώσει με την εμπρόθεσμη κατάθεση αίτησης.

Μάλιστα, η κρισιμότητα της επανυποβολής γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο προστασίας της α΄ κατοικίας. Αντιθέτως, από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πτωχευτικό δίκαιο, με το οποίο δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία αλλά παρέχεται σε λίγους το δικαίωμα διαμονής σε αυτήν.

Εκτός από τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στον νόμο, τα οποία θα πρέπει να περιέχει η αίτηση επαναπροσδιορισμού, ο οφειλέτης θα παρέχει και τη συναίνεσή του για την άρση του φορολογικού του απορρήτου.

Μάλιστα, όχι μόνο του ιδίου αλλά και της/του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Στη συνέχεια, η αίτηση θα διαβιβάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο όπου και θα συντάσσεται η σχετική έκθεση κατάθεσης ούτως ώστε στη συνέχεια να κοινοποιηθεί προς τους πιστωτές και τους εγγυητές είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω επιμελητή.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική (επανα)κατάθεση και μέσα σε 60 μέρες θα πρέπει να κατατεθούν είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγχαρτη μορφή οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα.

Αν δεν γίνει αυτό ή κατατεθούν εκπρόθεσμα, τότε και πάλι θα θεωρείται η αίτηση ως μηδέποτε ασκηθείσα! Με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών προκειμένου να υπάρξει αντίκρουση των ισχυρισμών των διαδίκων.

Αναφορικά με την ημέρα και την ώρα συζήτησης στο ακροατήριο, αυτή θα ορίζεται (θεωρητικά) εντός 30 ημερών από τη λήξη του 15νθήμερου που αναφέρθηκε παραπάνω ενώ δεν θα απαιτείται παράσταση στο ακροατήριο και εξέταση των μαρτύρων.

Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει κατόπιν σχετικής Διάταξης του Ειρηνοδίκη εφόσον κρίνει ότι απαιτείται μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας.

Συμπερασματικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με τον νόμο 4745/2020 αλλάζει άρδην ο τρόπος εκδίκασης των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη όπως τον ξέραμε αφού η διαδικασία είναι κυρίως έγγραφη ενώ μπαίνει «φρένο» στην διαιώνιση των υποθέσεων με διάφορες αναβολές.

Παράλληλα, η ευλαβική τήρηση των ασφυκτικών προθεσμιών αποτελεί μονόδρομο για τους οφειλέτες προκειμένου να μην απεμπολήσουν ουσιαστικά δικονομικά δικαιώματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει με απώτερο στόχο την διάσωση της κατοικίας τους.

Η σφοδρή κριτική που υπήρξε αναφορικά με τις υπέρμετρες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι αιτούντες και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις αν δεν τις τηρήσουν, δεν άλλαξε το νόμο. Οπότε dura lex, sed lex.