O οδηγός της αίτησης των 120 δόσεων στην Εφορία θα σας χρησιμεύσει καθώς είναι σε λειτουργία η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων με σκοπό τη ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία σε έως 120 δόσεις. Η νέα ρύθμιση (ν. 4621/2019) διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κλείσουν λογαριασμούς του παρελθόντος αφού έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε πολλές και μικρές δόσεις τις οφειλές τους βλέποντας ταυτόχρονα τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να ξεμπλοκάρονται.

Ας δούμε όμως ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της ρύθμισης:

 • Μείωση ελάχιστης μηνιαίας δόσης από 30 στα 20 ευρώ, κάτι που ευνοεί σημαντικά όσους ανήκουν στην κατηγορία των μικροοφειλετών με χρέος από 500 έως 3.500 ευρώ αφού έτσι μπορούν να αυξήσουν των αριθμό των δόσεων.
 • Μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3%
 • Εντάσσονται και κάποιες κατηγορίες οφειλών που προκύπτουν εντός του 2019 όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών, δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι 30-11-2018 κλπ
 • Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν βασική οφειλή (χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα) έως ένα εκατομμύριο ευρώ
 • Το σημαντικότερο είναι η άρση των κατασχέσεων εφόσον κάποιος πληρώσει την α΄ δόση της ρύθμισης και για όσο διάστημα την τηρεί

Προσοχή: Η σχετική δυνατότητα (αν δεν υπάρξει παράταση) θα παρέχεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πώς θα γίνεται η αποδέσμευση των λογαριασμών:

Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων, ο οφειλέτης πρέπει με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis να εκτυπώσει τη «βεβαίωση αποδέσμευσης» μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να τη γνωστοποιήσει στον τρίτο εντός μήνα από την έκδοσή της.

Άρα, για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης την οποία ο οφειλέτης τηρεί, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ποια είναι τα βήματα για την υποβολή της αίτησης των 120 δόσεων στην εφορία;

Ο οφειλέτης μπορεί να μπαίνει στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisis-ofeilon με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis και αφού επιλέξει τις οφειλές που θα ρυθμίσει και το ύψος των δόσεων, έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει το κούρεμα των προσαυξήσεων που θα λάβει και στη συνέχεια να υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

Όσοι οφειλέτες είχαν ήδη σπεύσει και ρυθμίσει με το προηγούμενο καθεστώς (ν.4611/2019) θα μπορούν τεχνικά εντός των ημερών να προβούν σε νέα αίτηση ώστε να τύχουν το χαμηλότερο επιτόκιο του 3%. Το ίδιο θα συμβεί και με τις επιχειρήσεις που είχαν ρυθμίσει σε έως 36 δόσεις.

Τι γίνεται με το κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής είτε εφάπαξ οπότε υπάρχει διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων είτε σε λιγότερες δόσεις με ανάλογο κούρεμα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αν κάποιος επιλέξει από 2 έως 12 δόσεις, θα κερδίσει έκπτωση 90% των προσαυξήσεων και τόκων
 • Από 13 έως 24 δόσεις, έκπτωση 85%
 • Από 25 έως 36 δόσεις, έκπτωση 75%
 • Από 37 έως 48 δόσεις, έκπτωση 55%
 • Από 49 έως 60 δόσεις, έκπτωση 45%
 • Από 61 έως 72 δόσεις, έκπτωση 35%
 • Από 73 έως 84 δόσεις, έκπτωση 25%
 • Από 85 έως 96 δόσεις, έκπτωση 15%
 • Από 97 έως 120 δόσεις, έκπτωση 10%

– Επιπλέον: Αν με την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, θα παρέχεται ισόποση απαλλαγή στις συνολικές προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης και πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποια είναι τα «κλειδιά» της ρύθμισης;

 • Η ελάχιστη δόση είναι 20 ευρώ το μήνα.
 • Αν κάποιος οφειλέτης έχει οφειλή έως 3.000 ευρώ και το συνολικό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις.
 • Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται αφενός από το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη αφετέρου από τον αριθμό των τέκνων. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη κατά το 2017 πολλαπλασιάζεται με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός των δόσεων.
 • Για οφειλές έως 10.000 ευρώ χορηγούνται 120 δόσεις χωρίς περαιτέρω κριτήρια
 • Για οφειλές από 10.001 ευρώ έως 15.000 υπάρχει συντελεστής 4%
 • Από 15.001 έως 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 6%
 • Από 20.001 ευρώ έως 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 8%
 • Από 25.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10%
 • Από 30.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 12%
 • Από 50.001 ευρώ έως 75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%
 • Από 75.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%
 • Από 75.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%
 • Πάνω από 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 25%
 • Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα αν υπάρχει ένα τέκνο, δύο μονάδες για δύο τέκνα και για τρία τέκνα και άνω 3 μονάδες.

Ιδιαίτερη προσοχή:

– Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (ν.4469/2017) ή ενώ είχαν υπαχθεί σε σύμβαση μέσω του Εξωδικαστικού της έχασαν μετά την 06/05/2019.

– Δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση με τον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2017).

– Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή όταν εάν δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της.

– Για τον υπολογισμό των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα του κάθε οφειλέτη για το έτος 2017, δηλαδή και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα αλλά και όσα απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος ή την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

– Ενδέχεται η φορολογική διοίκηση να μη χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου-παρά τη ρύθμιση- αν υπάρχει άλλη ακίνητη περιουσία κλπ

– Επίσης, ενδέχεται η διοίκηση, παρά την ύπαρξη ρύθμισης να προβεί σε παρακράτηση ή συμψηφισμό.