Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας καθώς ξεκίνησε η επιτάχυνση των διαδικασιών αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση για την προστασία της α΄ κατοικίας (ν.4605/2019)  έχουν τεθεί σε εφαρμογή μετά την δημοσίευση του νόμου 4638/2019.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση και όσοι διαμένουν για επαγγελματικούς λόγους σε διαφορετικό ακίνητο από αυτό της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Έτσι ανοίγει ο δρόμος σε αρκετούς οφειλέτες όπως στρατιωτικούς, αστυνομικούς, καθηγητές κλπ να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου.

Όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας όλης της κατοικίας με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη.

Διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεως σε περιπτώσεις οφειλετών που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, ώστε να μην χρειάζεται η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος, κάτι που διευκολύνει τον αιτούνται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των συνοφειλετών.

Διευρύνεται το προστατευτικό πεδίο σε περιπτώσεις που σε ένα δάνειο εμπλέκονται ως συνοφειλέτες περισσότερα του ενός άτομα ώστε να δικαιούνται της κρατικής επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που θα αιτηθούν την προστασία της κατοικίας.

Στις σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας της α’ κατοικίας παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25 ετών.

Για παράδειγμα, ένας 70χρονος οφειλέτης δεν θα λάμβανε ρύθμιση μεγαλύτερη της 10ετίας. Πλέον, μπορεί να δηλωθεί ένας νέος συνοφειλέτης/εγγυητής μικρότερης ηλικίας, έτσι ώστε μαζί να λάβουν αποπληρωμή σε 25ετία, που είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που παρέχει ο νόμος.

Όσοι οφειλέτες έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων μπορούν και αυτοί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να προστατεύσουν την 1η κατοικίας τους μέσω αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ανάλογη δυνατότητα έχουν όσοι είδαν τα δάνειά τους να έχουν αγοραστεί ή ανατεθεί σε εταιρείες απόκτησης και διαχείρισης απαιτήσεων (funds/servicers).

Εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της 1ης κατοικίας στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή. Αυτό διευκολύνει τόσο τους οφειλέτες όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα ούτως ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη της αίτησης.

Εφόσον κάποιος οφειλέτης επιθυμεί να αναθέσει σε εξειδικευμένο δικηγόρο την προετοιμασία και κατάθεση της σχετικής αίτησης, μπορεί να το πράξει και την αμοιβή του δικηγόρου θα την προκαταβάλλει η τράπεζα που έχει την πρώτη υποθήκη της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ωστόσο η αμοιβή αυτή θα καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.

Τελευταία εξέλιξη, η οποία όμως αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή το επόμενο διάστημα, είναι η παράταση του ισχύοντος πλαισίου προστασίας της α΄ κατοικίας μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2020, 4 μήνες δηλαδή μετά το τέλος του 2019 που είναι σήμερα η επίσημη λήξη του.

Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι τα χρονικά περιθώρια για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων στενεύουν, αφενός γιατί αναμένεται να ενταθούν οι πλειστηριασμοί, αφετέρου γιατί κάθε νέο πλαίσιο προστασίας είναι λιγότερο ευνοϊκό από τα προηγούμενα.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για την αποπληρωμή των οφειλών…