Τι να προσέξετε στη ρύθμιση των 120 δόσεων στην Εφορία την ώρα που μεγάλη είναι η ανταπόκριση των φορολογουμένων στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 ή αλλιώς στις περίφημες 120 δόσεις της Εφορίας, αφού χιλιάδες έχουν σπεύσει ήδη να ρυθμίσουν τις οφειλές παρελθόντων ετών.

Βέβαια, όταν δημοσιεύτηκε ο νόμος, η σχετική προθεσμία ήταν μικρή-μέχρι τις 28 Ιουνίου-.  Ωστόσο, λόγω των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων αλλά και του γεγονότος πώς δόθηκε παράταση στην κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, η σχετική προθεσμία επεκτάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και ενδέχεται να παραταθεί και πάλι με υπουργική απόφαση.

Η απλότητα της διαδικασίας είναι ένα αρκετά σημαντικό στοιχείο που εξηγεί τις χιλιάδες αιτήσεις -μικροοφειλετών κυρίως- που έχουν κατατεθεί σε αντίθεση με την ανάλογη ρύθμιση στα Ασφαλιστικά Ταμεία που λόγω της μη εκκαθάρισης των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, από το 2017 και μετά, το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο.

Φαίνεται πώς θα πρέπει να διευθετηθούν αρκετά τεχνικά ζητήματα ενώ αρκετοί είναι αυτοί που ζητούν ήδη από τώρα πρόωρη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου.

Πως υποβάλουμε την αίτηση

Ας επιστρέψουμε όμως στο τι να προσέξετε στη ρύθμιση των 120 δόσεων στην Εφορία. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του taxisnet  και υπάγονται οι οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 και κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών. Επομένως, με βάση αυτό γίνονται εύκολα αντιληπτά: α) πώς θα πρέπει οι οφειλές να έχουν βεβαιωθεί και όχι απλά να αφορούν έτη έως το 2018 και β) πώς όσοι είχαν σπεύσει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες δεν μπορούν να τύχουν των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων. Δυστυχώς, λοιπόν, ως προς αυτό το κομμάτι, οι συνεπείς φορολογούμενοι αντί να επιβραβεύονται, μένουν εκτός της ρύθμισης.

Επίσης, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όσοι οφειλέτες έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία, όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) και όσοι έχουν ρυθμίσει με τον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010). Επίσης, δεν μπορεί να ρυθμιστεί και το 50% της οφειλής που είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Το σημαντικό όμως που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορολογούμενοι, είναι οι πιθανοί τρόποι απώλειας της σχετικής ρύθμισης που θα λάβουν.

Πότε λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό:

Αφενός, όταν κάποιος δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Αφετέρου, όταν δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα  της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της. Επιπλέον, όταν δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

Τέλος, όταν μετά την υπαγωγή του υποπέσει σε νέες παραβάσεις «καθ’ υποτροπή», δηλαδή του επιβληθεί πρόστιμο πχ για μη καταβολή ετήσιας δήλωσης κλπ.

Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι οι 120 δόσεις είναι χρήσιμες για αρκετούς, όχι όμως για την πλειονότητα των φορολογουμένων.

Όσοι έχουν μεγάλες οφειλές και αναγκαστικά θα επιλέξουν τις 120 δόσεις, θα λάβουν τη μικρή έκπτωση των προσαυξήσεων του 10%  ενώ και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λάβουν παραπάνω από 24 δόσεις.