Τι προβλέπεται για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2»; Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, η αγωνία και η αβεβαιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών αναφορικά με το οικονομικό τους μέλλον είναι έκδηλη, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές δημοσκοπήσεις.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας, μεταξύ άλλων μέτρων, η κυβέρνηση της ΝΔ, προωθεί το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019.

Η επιδότηση του δανείου θα είναι για έως 8 μήνες, θα αφορά τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου ενώ θα υπάρχει και επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.

Πιο συγκεκριμένα, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια η επιδότηση θα ανέρχεται στο 90% για το 1ο τρίμηνο, 80% για το 2ο και 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Εάν το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η επιχείρηση θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό της, το αργότερο ως τις 15 Ιουλίου και στη συνέχεια θα λάβει την επιδότηση που θα ανέρχεται στο 80% για το 1ο τρίμηνο, 70% για το 2ο και 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Εν αναμονή της ψήφισης της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας ας δούμε ποια αναμένεται να είναι τα κριτήρια για κάθε κατηγορία επιχείρησης:

1) Για ατομική επιχείρηση- ελεύθερο επαγγελματία, με το μέγιστο ποσό μηνιαίας επιδότησης να ανέρχεται σε 600 ευρώ:

 • Να μην απασχολεί προσωπικό
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ

2) Για πολύ μικρή επιχείρηση, με το μέγιστο ποσό μηνιαίας επιδότησης να ανέρχεται σε 5.000 ευρώ:

 • Να έχει έως 10 άτομα προσωπικό
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

3) Για μικρή επιχείρηση, με το μέγιστο ποσό μηνιαίας επιδότησης να ανέρχεται σε 15.000 ευρώ:

 • Να έχει έως 50 άτομα προσωπικό
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ

4) Για μεσαία επιχείρηση, με το μέγιστο ποσό μηνιαίας επιδότησης να ανέρχεται σε 50.000 ευρώ:

 • Να έχει έως 250 άτομα προσωπικό
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την 1η Ιουνίου 2021 θα ξεκινήσει ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αλλά και το νέο πτωχευτικό δίκαιο στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4738/2020, οπότε ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις καλό θα ήταν να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν όποια εργαλεία υπάρχουν εφόσον προηγουμένως προβούν στην χάραξη της ανάλογης στρατηγικής. Όσο δύσκολο και αν φαντάζει κάτι τέτοιο εν μέσω πανδημίας.