Μύθοι και αλήθειες για τις 120 δόσεις σε Εφορία-ταμεία την ώρα που με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται εδώ και βδομάδες η υπουργική απόφαση που θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Διαβάστε παρακάτω απαντήσεις σε 10 σχετικά ερωτήματα:

  • Θα μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό που υπάρχει ήδη για τις επιχειρήσεις;

Κατ’αρχήν πρέπει να πούμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 21 του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τους παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσουν προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ανάλογες ρυθμίσεις με αυτές που μπορούν να τύχουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό.

Άρα, με αίτησή τους θα ζητούν να μπουν σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών τους.

  • Ποιους αφορά λοιπόν;

Αφορά αυταπασχολούμενους που ήταν ασφαλισμένοι στον τέως ΟΑΕΕ (π.χ. έμποροι, αυτοκινητιστές κά) και στο τέως ΕΤΑΑ (δηλαδή, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κά)

  • Ποιες οφειλές θα μπορούν να ρυθμιστούν;

Στο κομμάτι των οφειλών ισχύει ότι προβλέπεται και στο νόμο του εξωδικαστικού, δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Το σημαντικό, το οποίο βεβαίως αναμένουμε να δούμε και στη σχετική υπουργική απόφαση, είναι ότι σε αυτές τις οφειλές εντάσσονται και οι εισφορές των ασφαλισμένων στο τέως ΕΤΑΑ δηλαδή, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών για το έτος 2016, παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί παράταση καταβολής τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017.

  • Τι ισχύει για τις οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά;

Αυτές οι οφειλές θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί με κάποιο τρόπο.

Επομένως, είναι αναγκαίο για όποιον ενδιαφέρεται να ενταχθεί, να γνωρίζει πώς πρέπει να έχει «τακτοποιήσει» τις οφειλές του τρέχοντος έτους.

Εξάλλου, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή «έναντι» καταβολής μέσω του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής ΕΦΚΑ.

  • Σε πόσες δόσεις μπορεί να γίνει αποπληρωμή των χρεών;

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ θα δίνεται η δυνατότητα έως 36 δόσεων και για οφειλές από 3.001 ευρώ και έως 20.000 μπορούν να υπάρξουν έως και 120 δόσεις.

Το κρίσιμο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η επιλογή των δόσεων δε θα γίνεται από τον οφειλέτη αλλά θα προκύπτει από τον υπολογισμό συγκεκριμένων κριτηρίων.

  • Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που θα καθορίσουν τον υπολογισμό των δόσεων;

4 είναι οι βασικοί παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη:

1) το ατομικό καθαρό δηλωτέο εισόδημα του οφειλέτη,

2) οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του όπως αυτές προκύπτουν από το σχετικό πίνακα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

3) οι τυχόν καταθέσεις του και

4) η ύπαρξη ή μη ακίνητης περιουσίας

  • Πώς θα υπολογίζεται η μηνιαία δόση και το πλήθος των δόσεων;

Με βάση τα παραπάνω, η μηνιαία δόση θα προκύπτει από τη διαφορά του ατομικού μηνίαιου καθαρού δηλωτέου εισοδήματος και των μηνιαίων ευλόγων δαπανών διαβίωσης.

Το κατώτατο ποσό δόσης θα είναι τα 50 ευρώ.

  • Τι θα ισχύσει για καταθέσεις και ακίνητη περιουσία;

Σχετικά με τις καταθέσεις, γίνεται προσπάθεια να εξαιρεθούν τα μικρά ποσά που θα υπάρχουν στους λογαριασμούς των οφειλετών και τα οποία ως επί το πλείστον αντιστοιχούν στην κάλυψη των στοιχειωδών μηνιαίων υποχρεώσεων και αναγκών των οφειλέτων.

Για μεγαλύτερα ποσά καταθέσεων, ένα σημαντικό μέρος θα διατίθεται για την αποπληρωμή της οφειλής ούτως ώστε να υπολογίζεται εκ νέου το ποσό της οφειλής που θα μπαίνει σε δόσεις.

Αναφορικά με την ακίνητη περιουσία, θα λαμβάνεται υπόψη η εμπορική της αξία στον υπολογισμό των δόσεων και από εκεί και πέρα θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του οφειλέτη να αποφασίσει αν θα πουλήσει προκειμένου να αποπληρώσει ή αν στο τέλος των δόσεων συνεχίζει να υφίσταται η οφειλή, οπότε τότε θα υπάρξει κατάσχεση του ακινήτου του.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα και περιμένουμε να δούμε τις τελικές διατυπώσεις.

  • Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν θα επαρκούν οι δόσεις για την ολική αποπληρωμή της οφειλής;

Το μείζον στοιχείο είναι η ύπαρξη ή μη ακίνητης περιουσίας καθώς στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο για κατάσχεση θα υπάρχει «κούρεμα» της οφειλής.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα οδηγούμαστε σε διαδικασίες κατάσχεσης.

  • Πότε θα χάνεται η ρύθμιση;

Θα ισχύει ότι και για τις τρέχουσες ρυθμίσεις, δηλαδή αν δεν υπάρξει εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης ή δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές, θα χάνεται η ρύθμιση.

Ωστόσο, θεωρώ πώς το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να οδηγηθεί σε μια πιο ελαστική πρόβλεψη, ανάλογη αυτής που υπάρχει στον εξωδικαστικό μηχανισμό και συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ.6 α, όπου για να χαθεί η ρύθμιση πρέπει να υπάρξει μη καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις.

Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο, καθώς καθημερινά γινόμαστε δέκτες πολλών περιπτώσεων που οφειλέτες χάνουν υπάρχουσες ρυθμίσεις επειδή δεν πληρώθηκε μια δόση τους.

Μάλιστα, πολλές φορές αυτό δε γίνεται με δική τους υπαιτιότητα αλλά από πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.