Συναινετικό διαζύγιο

Οι τρόποι λύσης της έγγαμης συμβίωσης είναι δύο: το διαζύγιο με αντιδικία και το συναινετικό διαζύγιο.

Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι ο ταχύτερος τρόπος λύσης του γάμου αφού πλέον μετά τις σχετικές αλλαγές του νόμου, η σχετική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μέρες, εκτός δικαστικών αιθουσών. Αρκεί οι σύζυγοι αφού συναινέσουν στη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης να συμφωνήσουν σε σημαντικά επιμέρους ζητήματα όπως η επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή τέκνων (αν υπάρχουν), την κοινή περιουσία κλπ.

Τα βήματα:

  1. Σύνταξη από τους δικηγόρους των συζύγων του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης του γάμου και επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανήλικων τέκνων.
  2. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής των συζύγων στο συμφωνητικό λύσης του γάμου από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου
  3. Υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, η οποία αποδεικνύεται με τη βεβαίωση του γνησίου από το Ειρηνοδικείο.
  4. Κατάθεση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο
  5. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, πνευματική λύση που κατατίθεται στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη μετά από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν:

–       Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

–       Ληξιαρχική πράξη γάμου

–       Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου (αν υπάρχει)

–       Αστυνομική ταυτότητα συζύγων

Μετάβαση στο περιεχόμενο