Μια «ανάσα» αναμένεται να έχουν τα ευάλωτα νοικοκυριά που βλέπουν τα ήδη πενιχρά εισοδήματά τους να συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο από την άνοδο των επιτοκίων. Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 άνοιξε η σχετική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ευάλωτοι οφειλέτες θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση προκειμένου να λάβουν επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δανείου τους. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη είναι είτε να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση είτε να επίκειται πλειστηριασμός είτε να έχει καταρτίσει σύμβασης αναδιάρθρωσης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020.

Η επιδότηση θα ανέρχεται από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, θα έχει διάρκεια για 15 μήνες και θα προστατεύει τον οφειλέτη από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που θα μπορούσαν να λάβουν οι πιστωτές, δηλαδή κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις. Ποια όμως είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να χαρακτηριστεί «ευάλωτος» ένας οφειλέτης; Εν πολλοίς, έχουν θεσπιστεί και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά.

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Αναφορικά με τη συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας, αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. Όρια όμως υπάρχουν και σχετικά με το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, μετοχών και ομολόγων που μπορεί να κατέχει ένας οφειλέτης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως.

Με δεδομένο πώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένη διάρκεια, ο δανειολήπτης θα πρέπει να αναζητήσει μονιμότερο τρόπο διευθέτησης της οφειλής. Οι διέξοδοι που του παρέχονται σήμερα είναι είτε με απευθείας διαπραγμάτευση με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα funds, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, είτε τέλος με την κατάθεση αίτησης πτώχευσης.

Στην τελευταία περίπτωση, ο ευάλωτος οφειλέτης θα μπορεί να μεταβιβάσει σε Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης που θα δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς το σκοπό την κύρια κατοικία του πληρώνοντας ενοίκιο με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διάρκεια της μίσθωσης θα ορίζεται σε 12 έτη ενώ θα υπάρχει και δικαίωμα επαναγοράς μετά από 12 χρόνια ή και νωρίτερα εφόσον καταβληθεί και το σύνολο των μισθωμάτων και η εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή θα ορισθεί με σχετική υπουργική απόφαση. Παράλληλα, θα υπάρχει και η δυνατότητα να λαμβάνει και το στεγαστικό επίδομα.

Συμπερασματικά, παρά το γεγονός πώς πρόκειται για μια ψυχοφθόρα και επίπονη διαδικασία, οι δανειολήπτες θα πρέπει να «μην κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί», αλλά να επωφεληθούν των όποιων δυνατοτήτων προσφέρει ο νόμος 4738/2020 για να επιτύχουν μια διευθέτηση των οφειλών τους.

* Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής με ειδίκευση στις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές διαφορές (www.dboukas.gr) και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.