Διαμεσολάβηση - Διαπραγματεύσεις

Διαμεσολάβηση

 • Ποιος δεν αναζητά την πιο σύντομη, έξυπνη και οικονομική λύση στα προβλήματά του; Μπορεί η απάντηση στο ερώτημα να είναι απλή, ωστόσο, η καθημερινή πρακτική στο χώρο απονομής της δικαιοσύνης και επίλυσης των καθημερινών συγκρούσεων που προκύπτουν, δείχνει ότι οι περισσότεροι ακολουθούν το δύσκολο δρόμο και τις σύνθετες λύσεις. Πλέον, η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν είναι μονόδρομος. Με το νόμο 4640/2019 τα μέρη μιας διαφοράς έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν όλες τις διαφορές ιδιωτικού δικαίου με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου, ουδέτερου, εχέμυθου, αντικειμενικού τρίτου προσώπου: του διαμεσολαβητή. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του ADR Group στις αστικές και εμπορικές διαφορές.
 • τομείς διαμεσολάβησης:
 • αστικές/εμπορικές διαφορές
 • τραπεζικές διαφορές
 • ασφαλιστικές διαφορές
 • εργασιακές διαφορές
 • οικονομικές διαφορές
 • διαφορές ακίνητης περιουσίας
 • οικογενειακές διαφορές
 • διαφορές ιατρικής ευθύνης
 • αθλητικές διαφορές

Διαπραγματεύσεις

 • Όλη η ζωή είναι γεμάτη από διαπραγματεύσεις. Σε πολλά επίπεδα και κάτω από διάφορες συνθήκες. Για τη λήψη μιας απόφασης, για την επίτευξη κάποιας συμφωνίας, για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης, το πρώτο πράγμα που κάνουμε αυθόρμητα είναι να διαπραγματευόμαστε. Επομένως, για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να ξέρουμε καλά το πώς θα διαπραγματευτούμε. Ή ποιος θα μας συμβουλεύσει αφού οι τεχνικές και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό λύσεων και την αποφυγή λαθών είναι πολλές. Ο Δημήτρης Μπούκας έχει ολοκληρώσει το Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Διαπραγματεύσεις του ADRcenter.
Μετάβαση στο περιεχόμενο