Απαντήσεις σχετικά με το πτωχευτικό δίκαιο (ν.4738/2020)

Ποιους αφορά;

  • Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές προς τις τράπεζες, την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους ή έχει αποτύχει η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία;

  • Την διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει είτε ο ίδιος ο οφειλέτης, είτε οι πιστωτές είτε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ενώ αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη. *(προβλέπεται και απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων «μικρού αντικειμένου» ενώπιον του Ειρηνοδικείου της έδρας του οφειλέτη). Με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης αποφασίζεται η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και η διανομή του ποσού στους πιστωτές.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές του;

  • Για φυσικά πρόσωπα:
  • σε 1 έτος: για τους οφειλέτες που θα ρευστοποιηθεί η κύρια κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 10% των υποχρεώσεών τους και είναι αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ
  • σε 3 έτη

*ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες με δυνατότητα να καταφύγουν σε Ιδιωτικό Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης για να αποφύγουν την έξωση, να παραμείνουν στην κατοικία τους καταβάλλοντας μίσθωμα και λαμβάνοντας επίδομα ενοικίου από το Κράτος. Εντός 12 ετών έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου τους αφού αποπληρωθούν τα μισθώματα της 12ετίας και η αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της επαναγοράς.

  • Για επιχειρήσεις:
  • εντός 3 ετών από την αίτηση πτώχευσης
  • εντός 2 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης ανάλογα με το τι θα επέλθει συντομότερα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/dboukasg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759