Με αργούς αλλά σταθερούς ( ; ) ρυθμούς προχωρά ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών που ψηφίστηκε με τον ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Μέχρι το τέλος του 2021, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία της ΕΓΔΙΧ είχαν εισέλθει στην πλατφόρμα 43.795 οφειλέτες. Ωστόσο, είχαν υποβληθεί μόνο 393 αιτήσεις εκ των οποίων στις 50 αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ενώ οι 145 βρίσκονται στο στάδιο διμερούς διαπραγμάτευσης με το δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

Με δεδομένη την οικονομική δυσπραγία εξαιτίας του covid -19 αλλά και με την αβεβαιότητα να παραμένει όσο συνεχίζεται η πανδημία, αρκετές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά που έχουν οφειλές προς τις τράπεζες, την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία αναζητούν τρόπους προκειμένου να ρυθμίσουν. Μάλιστα, μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι σε καθυστέρηση, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη δυσκολία εξόφλησης και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον. Σημαντικό είναι επίσης, οι οφειλές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται μόνο σε έναν φορέα κατά 90%.

Το κρίσιμο στοιχείο το οποίο ενδέχεται να «τορπιλίσει» τη διαδικασία είναι το γεγονός πώς δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία. Επομένως, μένει να φανεί στην πράξη αν θα τρέξει η νέα αυτή μορφή του μηχανισμού ή θα παρατηρηθούν εκ νέου οι παθογένειες της προηγούμενης διαδικασίας του ν. 4469/2017.

Αναφορικά με την διευθέτηση των οφειλών προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισής τους σε έως 240 δόσεις, ενώ ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα η ρύθμιση μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις. Βέβαια, οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η κάθε δόση θα επιβαρύνεται με επιτόκιο, οπότε ας μην αρκούνται μόνο στον αριθμό των δόσεων αλλά να εξετάζουν και το ύψος της δόσης, αναλογικά πάντα με τις δυνατότητες αποπληρωμής που διαθέτουν.

Όπως φαίνεται από τις πρώτες προτάσεις ρύθμισης που έχουν δοθεί, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζουν και οι συνοφειλέτες- εγγυητές αφού αν δεν συναινέσουν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων δεν προχωρούν στην εξέταση της αίτησης. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς δίνεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη της διαφοράς εντός 10 ημερών από την λήψη της πρότασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη.

Σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία είναι το γεγονός πώς προβλέπεται η δυνατότητα επιδότησης καταβολής δόσεων για πέντε χρόνια, εφόσον ο οφειλέτης ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα και έχει ρυθμίσει ή δεν έχει καθυστερήσει την αποπληρωμή των οφειλών του για παραπάνω από τρεις μήνες προς τράπεζες, Εφορία και ταμεία.

Συνοψίζοντας, οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν την επιτυχία της πλατφόρμας του εξωδικαστικού. Εξάλλου, όταν η πανδημία φύγει από το πρώτο πλάνο, οι επιπτώσεις στον τομέα της οικονομίας θα έλθουν στο προσκήνιο. Οι οφειλέτες λοιπόν θα χρειαστεί να στρέψουν την προσοχή τους στην αντιμετώπιση των οφειλών τους αφού οι πιστωτές θα κινηθούν δυναμικά (π.χ.κατασχέσεις, πλειστηριασμούς) για την διεκδίκηση των απαιτήσεών τους.

* Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής με ειδίκευση στις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές διαφορές, συντονιστής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ν. 4469/2017 (www.dboukas.gr, www.middlepoint.gr)