Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στον Δημήτριο Γρ. Μπούκα, δικηγόρο Αθηνών και διαμεσολαβητή. Η παροχή νομικών υπηρεσιών διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους Όρους και Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχεται «το Περιεχόμενο» το οποίο δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα και το οποίο δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΑΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ Η ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΟΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προκύπτει ή περιέχεται από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στον Δημήτριο Γρ. Μπούκα. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, χρήση, αντιγραφή και διανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας εφόσον υπάρχει ρητή αναφορά της πηγής προέλευσης (www.dboukas.gr).

Δεν επιτρέπεται η χρήση του Περιεχομένου για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα διευκολύνουν τη μετάβασή σας σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου, της οποίας ο σύνδεσμος φιλοξενείται στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της Iστοσελίδας προστατεύονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς εφαρμοστέους νόμους και κανόνες. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας παρέχει διευκρινίσεις για το σκοπό συλλογής και προστασάις των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε, τα οποία δεν διαβιβάζονται σε άλλον φορέα, εκτός αν απαιτηθεί εκ του νόμου. Τα προσωπικά δεδομένα δεν πωλούνται, νοικιάζονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται εμπορικά εν γένει σε οποιονδήποτε τρίτο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο